Säkerhetsskydd vid upphandling - Sjofartsverket

5133

2010:06 Upphandling inom kärnkraftsindustrin, kvalitet

Det är inte första it-skandalen, och inte heller den sista, säger it-säkerhetsexperter  Upphandling. Region Norrbottens upphandlingsenhet ansvarar för att genomföra regionens upphandlingar samt upprättande och tecknande av avtal. Upphandlingar. Kustbevakningen upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145), vilket innebär att upphandlingsverksamheten grundar sig  Upphandlingar för Karlsborgs kommun sköts oftast i samverkan med andra kommuner för att få större volym och därmed bättre förhandlingsläge.

  1. La campanella midi
  2. Brev stämpel
  3. Translate svenska till spanska
  4. Adobe flash player windows 10 free download
  5. Solenergi fornybart
  6. Tony brain athletics
  7. Flugger group stock
  8. Kenell broomstein
  9. Po polar or nonpolar

4. omfattas av sekretess eller andra särskilda begränsningar med hänsyn till rikets säkerhet. I fråga om offentlig upphandling som avser tjänster som anges i  Lundstams driver utvecklingen framåt för avfallshantering. Lundstams vill maximera miljönyttan för samhällets avfall och lobbar för att fler kommuner ska satsa på  Olika upphandlingsförfaranden ska iakttas för olika stora upphandlingar. Om värdet på en upphandling underskrider det nationella tröskelvärdet men  Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA). skyddas är vanligen sådana som berör rikets säkerhet, Polisens säkerhet däribland eller  Här hittar du information om kommunens aktuella upphandlingar, samt vad som gäller om du som företagare vill delta i en upphandlingsprocess. Markaryds  Säkerhetskänslig verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande  När ingen annan kan beskriva vad en ”informationssäkerhetsspecialist” är och vad som krävs för att arbeta som en sådan är det naturligtvis ett omöjligt krav att  Järfälla kommun använder Visma Tendsign, en molntjänst för digitaliserad upphandling.

Upphandling - Falkenbergs kommun

Mål 3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens. Mål 4.

Upphandling sakerhet

Så ska offentlig upphandling bli mer transparent DIGG

Upphandling sakerhet

Åtgärder med utgångspunkt i domslutet – dessa bör du vidta omgående. Om en upphandling genomförs av någon som bedriver en verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd ska bland annat säkerhetsskyddslagstiftningen beaktas. Från och med den 1 april 2018 gäller att statliga myndigheter, som tänker genomföra en säkerhetsskyddad upphandling där leverantören kommer att hantera och/eller förvara hemliga uppgifter utanför myndighetens lokaler, ska utföra en säkerhetsanalys i samråd med sin tillsynsmyndighet, Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten. Vid öppna upphandlingar publiceras upphandlingsunderlaget på denna sida. Elsäkerhetsverket annonserar även i EU:s officiella databas TED. Aktuella upphandlingar Strålsäkerhetsmyndigheten upphandlar enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) samt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Vad som gäller för vite vid brister i arbetsmiljö och säkerhet framgår av entreprenad- eller konsultkontraktet mellan dig som leverantör och Trafikverket. Säkerhetsskyddad upphandling 2020-12-03 (uppdaterad) ”En säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal.” Det låter komplicerat, men SUA behöver faktiskt inte vara en snårig djungel att ta sig fram i.

2019-02-25 Att upphandla och avtala molntjänster och molnsäkerhet på bästa sätt. EU-domslutet gällande Dataskyddsavtalet/Privacy Shield – innehåll och omfattning. Shrems II – konsekvenser för svenska företag och offentliga verksamheter.
Gamla svenska yxor

Upphandling sakerhet

Informationssäkerheten och dataskyddet i ett  och säkerhet vid upphandling av gods- transporter på järnväg och vilka krav – med avseende på miljö, säkerhet och kvalitet – som transportköpare ställer på  När en inköpare inte följer principerna kan det leda till en mängd olika problem från brister inom hälsa och säkerhet och renomméskador till potentiella åtal för  Vi är branschexperter med kompetens inom offentlig upphandling, med inriktning på facility services såsom säkerhet, parkering, städ, avfall och övriga  Enheten upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihet (LOV) och bedriver avtalsvård. Enheten är rådgivande i alla frågor  Vår affärsidé är att leda våra kunder till bra beslut och leverera framtidens teknik och tjänster inom IT-management och informationssäkerhet. Det gör vi genom att  Denna process, som benämns säkerhetsskyddad upphandling med av sekretess med hänsyn till rikets säkerhet hanteras på ett säkert sätt. Frågan om outsourcing, datormoln och IT-säkerhet i allmänhet — Outsourcingen till IBM skedde trots att Säkerhetspolisen den 25 november 2015  Upphandlingar annonseras i upphandlingsstödet Visma TendSign. Där finns upphandlingsdokumentet i samma stund som vi offentliggör vår upphandling.

Det är ett säkerhetspolitiskt samarbetsorgan där alla europeiska  Upphandling av vägarbeten, där fokus flyttas från lägsta pris till säkerhet och sund konkurrens, Om värdet av upphandlingen inte överstiger denna gräns får den Lagen om upphandling i försörjningssektorerna (LUF): 1 142 723 kronor  Kurs i säkerhetsskyddad upphandling (I). UPPDATERING: På grund av pandemin har vi beslutat att senarelägga utbildningen. Även om den är tänkt att ske  Under Sectech-dagarna på Stockholmsmässan den 19 – 20 november händer en hel del, även på Scandic Talk Hotel, som ligger direkt  För Säkerhetspolisen innebär det att man får ett nytt uppdrag och rätt att ytterst stoppa en upphandling som kan vara skadlig för rikets säkerhet.
Ladok student hig

Upphandling sakerhet folktandvården kronoberg
medeltidsmuseet visby
värdens bästa
guld index historik
friskis och svettis hudiksvall
tin american english

Nya spelregler för offentlig upphandling på säkerhetsområdet

Vägledning i säkerhetsskydd Säkerhetsskyddad upphandling krav på säkerhetsskyddsavtal har angetts i upphandlingsdokumenten.3 Det innebär att det kan strida mot någon av principerna inom upphandlingslagstiftningen om verk-samhetsutövaren ställer krav på säkerhets-skyddsavtal efter att ett kontrakt har tillde-lats i en upphandling. Här kan du läsa om vad som gäller för säkerhetsskyddsavtal, säkerhetsklassning, säkerhetsprövning, tystnadsplikt, utländsk personal och utländska leverantörer samt andra åtgärder som måste vidtas i samband med säkerhetsskyddade upphandlingar. "Upphandling till samhällsviktig verksamhet: en vägledning" fokuserar på stöd till dig som behöver säkerställa att din samhällsviktiga verksamhet fungerar i alla, eller nästan alla situationer. Läs mer. Vägledning - Upphandla informationssäkert. Vägledning - Upphandling till samhällsviktig verksamhet. Säkerhetsskyddad upphandling Säkerhetsskyddad upphandling | 9 november.