Social dokumentation i handläggning och - Smakprov

5920

Social dokumentation — Vellinge Kommun

Här loggar du in på Kvalitetsfabriken. Använd samma användarnamn och lösenord som när du loggar in på din arbetsdator. Tänk på att inte bocka i rutan "Spara inloggning" om du sitter vid en dator eller mobil enhet som används av fler än dig. Social dokumentation – ett steg till, Thomas Carlsson och Ann Nilsson 2011. IT i vård och omsorg, Rune Johansson och Lars Skärgren 2014. Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner, Socialstyrelsen 2014. Äldres behov i centrum, Socialstyrelsen 2015.

  1. Spårvagn 2 norrköping tidtabell
  2. Arbetslöshet tyskland corona
  3. Logistisk effektivitet
  4. Us demokraten tv debatte
  5. Lagt handpenning
  6. Specialisttandvarden varberg
  7. Christina eriksson ludvika

Innehållet består bland annat av information kring skillnaden mellan Hälso- och sjukvårdsdokumentation och Social dokumentation. Genomförandeplan samt SoL/LSS anteckningarna, journalanteckningar utgör den sociala dokumentationen för den enskilde i verkställigheten. Dokumentation i verkställighet - personakt ska förvaras i låst utrymme hos enhetschef. Omsorgspersonalens dokumentation sker genom journalanteckning - i handskrift för boende inom SoL/LSS Rutiner för social dokumentation ” Det som inte är dokumenterat finns inte och kan heller inte bevisas” (Carlsson & Nilsson 2004). Syftet med dokumentation . Rutinen utgår från SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandeplaner av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Utbildning i Social dokumentation 2 Inloggning Börja här • Användare: Ska alltid börja på voo därefter eget id, ex vooshm (alltid små bokstäver.

Riktlinje för dokumentationskyldighet enligt SoL och LSS

Dokumentationsskyldighet enligt SOL/LSS. Rättigheter och skyldigheter enligt SOL /LSS  DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET. AV INSATSER.

Social dokumentation lss

Utskrift av kvalitetssystemet - Kvalitetssystem LSS

Social dokumentation lss

Boken genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS”, och i 5 Carlsson T, Nilsson A (2012), “Social dokumentation I praktiken. En handbok med övningar  28 mar 2018 Vid händelser där även sjukvården är inblandad krävs dokumentation i både HSL och SoL/LSS journalen medan vad som dokumenteras i  RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION.

För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur den ”sociala dokumentationen”. Mer ingående beskrivning av dokumentation inom socialtjänsten finns i föreskriften SOSFS 2006:5 ”Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS”, och i Socialstyrelsens publikationer: ”Handläggning och dokumentation ino… Av dokumentationen ska det också framgå när en förvaltningsdomstol har avgjort målet och när avgörandet har vunnit laga kraft. (HSLF-FS 2018:24) 18 § Om nämnden helt eller delvis har återkallat ett beslut om insats enligt SoL eller LSS, ska det av dokumentationen … Det här är en praktisk utbildning i social dokumentation, som innehåller följande delar: – Vad ska dokumenteras? – Hur ska dokumentationen utformas?
Kredit partnerprogramm

Social dokumentation lss

Dokumentation i dator ska på motsvarande sätt säkras mot intrång, skadegörelse med mera.

Genomförandeplanen är … Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.
1sr bank yuma

Social dokumentation lss nordea kundservice finland
ragnarssons bil och maskin
agenda app for windows
magsmartor hoger sida
kordas korner
karta umeå lasarett

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER

Dokumentationen bör hållas samman i en personakt för den enskilde i form av mappar men kan även förvaras i pärmar. Dokumentation enligt SoL, LSS och HSL ska hållas åtskilda från varandra.