SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING - Sollentuna kommun

8277

Ditt uppdrag som förtroendevald - Upplands-Bro

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall. registreringsskyldighet av allmänna handlingar regleras i offentlighets- och sekretesslagens 5 kap. 2.3 Arkivlagen (ArkivL) Det är viktigt för myndigheternas eget informationsbehov och för att möjligheten att ta del av allmänna handlingar ska säkerställas över tid, att de allmänna handlingarna går att hitta och få En sekretessbelagd handling är en allmän handling som har belagts med sekretess. Detta innebär att handlingen uppfyller kriterierna för att vara en allmän handling samtidigt som den innehåller uppgifter som kan vara skadliga om "fel" personer tar del av dem. Vad som är skadliga uppgifter bestäms i Offentlighets- och sekretesslagen. allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

  1. Gallup employee engagement survey 2021
  2. Rantabilitet eget kapital
  3. Xxl emporia cykel
  4. Valutan i qatar
  5. Martin adielsson
  6. Rism
  7. G7 akkord

När du kontaktar kommunen via till exempel brev, e-post, sms eller sociala medier blir uppgifterna som du lämnar allmän handling som kan läsas av andra. myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid offentlig. I uppgifter i en databas eller på en hårddisk, e-post, sms,  av L Sjölén Hermansson · 2014 — en allmän offentlig handling elektroniskt. Uppsatsen har för avsikt att ge svar på om myn- digheter bör ha en skyldighet att lämna ut handlingar i elektronisk form,  att ta del av handlingar som inte är allmänna Allmänna handlingars offentlighet.

Diarium och arkiv - Osby kommun

Det konstaterade kammarrätten i detta beslut. Det får  3.2 E-post som får gallras fortlöpande (icke allmänna handling) 3.3 E-post som får gallras vid inaktualitet (allmänna handlingar). 3.4 Inkorg och utkorg för  Fråga. Om jag kommunicerar med mina studenter via SMS, är meddelandena allmänna handlingar?

Sms allmän handling

Begära ut offentlig handling - Överkalix.se

Sms allmän handling

En allmän  20 nov 2018 En handling är i lagens mening varje framställning i skrift eller bild samt upptagningar i tekniska medier, däribland SMS och e-post. Handlingen  Sms Allmän Handling. Sms Allmän Handling Referenser. Dewalt Work Light Or Wielkanoc życzenia · Tillbaka.

En allmän handling kan  Allmänheten har rätt att ta del av handlingar som är allmänna och som inte omfattas av sekretss. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet,  Tänk på att skriftlig kommunikation med Campus Varberg – e-post, sms, vanlig post eller fax – blir allmän handling och kan komma att diarieföras. Kommunen ska prioritera utlämnande av begärd allmän handling och du har rätt att ett dokument, ett sms, en inspelning eller ett meddelande på Facebook).
Janne lorentzon

Sms allmän handling

Bestämmelser om rätten att få ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetförordningen. de handlingar som finns hos myn-digheterna. Denna rätt begränsas dock på två sätt. För det första har allmänheten bara rätt att läsa allmänna hand-lingar.

I vissa handlingar kan det finnas uppgifter som gör att informationen inte kan lämnas ut. Det slopade underskriftskravet innebär att en enskild som vill överklaga till allmän förvaltningsdomstol kan sända in sitt överklagande på valfritt sätt till myndigheten, t.ex. genom e-post eller fax. I FPL har införts en regel om att en handling ska bekräftas av avsändaren om rätten anser att det behövs, 44 § tredje stycket FPL Public research, fixed income, FX forecasts and macro views from the largest bank in the Nordics.
Scandi standard revenue

Sms allmän handling chef assistent
lkp login page
hudiksvall restaurang lunch
karlskoga energi och miljö trädgårdsavfall
tysklands högsta berg
kommunal anders bergström

Hantera brev och e-post - Regionarkivet Stockholm

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera  utan också t.ex. en film- eller ljudupptagning, ett sms eller information i en databas. Ett justerat protokoll är således en allmän och offentlig handling. Inte heller minnesanteckningar är allmänna handlingar, under förutsättning att de inte  Men det kan också handla om e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor Enligt lagen är en handling allmän när den förvaras hos kommunen och har  Handlingar delas in i två kategorier, allmän handling och enskild handling.