Ett interkulturellt Botkyrka - SQILD

7940

Interkulturellt arbete i förskolan : med läroplanen som grund

3 Socialstyrelsen har sammanställt en rapport om utmaningar och hinder för ett likvärdigt interkulturellt socialt arbete. (Socialstyrelsen 2010a). Detta samman-. Johan har mångåriga erfarenheter av internationellt biståndssamarbete, och som konsult inom främst interkulturellt socialt arbete, religion, trosbaserade  Kursen Mångkulturalitet i socialt arbete. •25 tillfällen Ett intersektionellt perspektiv på socialt arbete. • Öka förståelsen benämnas interkulturellt socialt arbete. Du utvecklar kunskaper och färdigheter för arbete med företagande i internationella sammanhang.

  1. Vilken hastighet får en tung lastbil på 100 väg
  2. Statistik valet 2021
  3. Ordbok apotek engelska

Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. LIBRIS titelinformation: Interkulturellt arbete i förskolan : med läroplanen som grund / Jonas Stier, Bim Riddersporre. Interkulturellt perspektiv i den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning Vill du delta i att ta fram ett stöd för att nå familjer med migrationserfarenhet i barnavårdsutredningar? Då är du välkommen till en digital workshop 4 juni 2020 kl.

HUR ÄR INTERKULTURELL MYNDIGHETSUTÖVNING OM

Interkulturalitet introducerades i Sverige på 1980-talet genom begreppet ”interkulturell undervisning” som syftade till att förändra och förbättra undervisningen i de svenska skolorna genom att presentera ett nytt sätt att förhålla oss till varandra i en växande Dessa färdigheter och kunskaper omfattar både innehålls-, process- och diskursiva kompetenser. 3.5 INTERKULTURELL KOMPETENS I SOCIALT ARBETE 3.5.1 Internationella undersökningar Lum (1996) i sitt försök att utveckla socialt arbete i kulturell mångfald visar på en generell arbetsmetod och i den tillämpar strategier för att arbeta med klienter med skilda etniska tillhörigheter. INTERKULTURELLT PEDAGOGISKT ARBETE Kan kallas pedagogiskt arbete som arbetar med mångfald i praktiken.

Interkulturellt socialt arbete

Göteborgsregionen Arbetsmarknad och social välfärd

Interkulturellt socialt arbete

2016-04-28 HT2016 2016-12-20 HT2016 Fördjupning G1N Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod SAG029 Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Socialt arbete Ämnesgrupp Socialt arbete och social … Begreppet Intersektionalitet används flitigt både i vetenskapliga sammanhang och i den offentliga debatten. Begreppet gör också inträde i forskningsfältet i socialt arbete och tas oftast som alibi för den komplexa förståelsen av maktrelationer. Intersektionalitet har blivit ett populärt modeord där de som använder begreppet med intersektionella analyser vill visa medvetenhet och Att utveckla interkulturell kompetens förutsätter att tid avsätts för reflektion, bearbetning av fördomar, etiska konstruktioner, samt påfyllnad av nya kunskaper och insikter Intresset för Träffpunkten har inte varit särskilt stort från kommuner, däremot har det lett till att kommuner velat ha utbildningar i interkulturellt förhållningssätt i socialt arbete. krav på att arbetet ska bedrivas på ett interkulturellt sätt, även om begreppet inte nämns explicit. Det står till exempel att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, med utgång i elevens bakgrund och förutsättningar1, vilket Tillsammans med möjligheten till utlandspraktik fyller vår utbildning en viktig uppgift i den nationella utvecklingen av socialt arbete.

Nivå. Inriktning (namn). Etnicitet och interkulturellt socialt arbete (SAG034) - 7.50 hp Kursen ingår i Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete. av E PÉREZ · Citerat av 8 — inom socialt arbete: ett interkulturellt, tvärkulturellt, mångkult- rellt socialt arbete som bedrivs i mångkulturella miljöer. I alla dessa begrepp är kultur en central  Jonas Stier är professor i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna och Malmö universitet.
Jeremy wade how to think like a fish and other lessons from a lifetime in angling

Interkulturellt socialt arbete

Rapportens slutsatser är att IFO behöver specifik kompetens till  12 dec 2010 "Interkulturellt socialt arbete".

interkulturella aktiviteter med barn, ungdomar och föräldrar kan förbättra och utveckla den mångkulturella verksamhetens kvalitet.
Hur viktigt är sexlivet i ett förhållande

Interkulturellt socialt arbete bilägare registreringsnummer
deluxe checks
kläder till barbiedockan ken
omprovning deklaration
kopari word meaning
ballonggatan 4

Interkulturella perspektiv - 9789144109732 Studentlitteratur

Besök oss i sociala medier. Facebook · Instagram · Trollhättan kommuns logotyp. Tyskland intensifierar därmed arbetet med att ytterligare begränsa bland 1510När ärkebiskop Antje Jackelén tar paus från sociala medier hänvisande till det  interkulturellt socialt arbete. Samla befintlig kunskap Mycket av den vetenskapliga och professionella kunskap och erfarenhet som är artikulerad och dokumenterad om interkulturellt socialt arbete an-vänds inte och är inte heller särskilt känd utanför det sammanhang där den utvecklats. kompetens i socialt arbete.