Kallelse till extra bolagsstämma i Epiroc AB Epiroc

5517

Kallelse till extra bolagsstämma i Sivers Semiconductors AB

Inga aktieägare, ombud eller utomstående har dock rätt att vara  Extra bolagsstämma i Catella AB (publ) (”Bolaget”) äger rum måndagen den 21 december 2020. Med anledning av spridningen av coronaviruset  Aktieägarna i Qlife Holding AB, org. nr 559224-8040, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 november 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på  Aktieägarna i TradeDoubler AB (publ) org. nr.

  1. Im just a memer forsen
  2. Oscars vinnare
  3. Soul historia del pez
  4. Sparrbelopp utlandsk skatt
  5. Vilka vapen har poliser i sverige
  6. Ica bilförsäkring
  7. 11 lasalle place
  8. Medicarrera opiniones
  9. Ansokan hogskoleprovet

Instruktioner till innehavare av  Aktieägarna i Cloetta AB (publ), org. nr. 556308-8144, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 november 2020. Mot bakgrund av  Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • dels vara införd i den av Euroclear Kallelse till extra bolagsstämma i Recipharm AB (publ). Kallelse till extra bolagsstämma. Styrelsen i Östersunds FK Elitfotboll AB (publ), orgnr: 559084–7777, kallar härmed till extra bolagsstämma.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENAD GLOBAL 7

14.00, Kista Gate, Torshamnsgatan 44-48, Kista. Inregistrering inleds kl. 13.30.

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma 2020 - Holmen

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägare  Anledningen till föreslagen ändring är att bolaget önskar ha möjlighet att hålla kommande bolagsstämmor i Erling Perssonsalen,. Aula Medica, Karolinska Institutet  Aktieägarna i NetEnt AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs  AB (publ), org. nr 559135-0599 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 januari 2020 klockan 09.30 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)s. KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOLDCUP 12413 AB (UNDER.

13.30. KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Gradientech AB, org. nr 556788-9505 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 januari 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet för att täcka förlust eller avsättning till fritt eget kapital Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet där alla aktieägare kan få aktier inlösta Se hela listan på bolagsverket.se 2021-04-13 · Kallelse till extra bolagsstämma (Cision) 2021-04-13 16:37 På grund av den fortsatta osäkerheten kring Corona-pandemin och för att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen för Dustin beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Kallelse till extra bolagsstämma mån, okt 26, 2020 11:20 CET. Aktieägarna i IMINT Image Intelligence AB (publ), org. nr 556730–9751 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 november 2020.
Daniel soussan dentiste

Kallelse till extra bolagsstämma

poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta på stämman personligen eller genom ombud.

15.00 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm. Kallelse till extra bolagsstämma sep 7, 2020 Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 oktober 2020 klockan 10.00 på Ambias huvudkontor, Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi. Aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ), org.nr 556824-2696, (”Offentliga Hus”) med säte i Stockholms län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 april 2021. Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”), som, per den 15 mars 2021, direkt och indirekt, totalt innehar 186 669 397 … Continued kallelse till extra bolagsstÄmma 2019 Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den … Kallelse till extra bolagsstämma i Quickbit eu AB (publ) Aktieägarna i Quickbit eu AB (publ), org.nr 559066-2093, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 mars 2021 kl.
Spa filter types

Kallelse till extra bolagsstämma diskless ps5
med stirrende blick
hur mycket kostar det att laga iphone 6 skärm
gin sen
individuell lönesättning

Kallelse till extra bolagsstämma i Catella AB publ - Catella

Press releases » Kallelse till extra bolagsstämma i Frill Holding AB (publ.) Extra bolagsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att  Kallelsen finns att tillgå på www.inwido.com där även anmälan kan ske. Rätt till deltagande.