Kursplan för Organisk kemi I - Uppsala universitet

5341

Organisk kemi Stödmaterial för elever på det

Rita strukturformel för metan, etan och hexan? 2. Var går gränsen mellan flytande och gasformiga kolväten? 3   Kolets kemi kallas för organisk kemi.

  1. Golf runt vattern
  2. Grundavdrag för pensionärer 2021

Bakterier 2: Kemoterapi; Proteiners struktur & funktion. Proteinsyntesen. Organisk kemi vs oorganisk kemi, uppgift: vad kan du få reda på om kol genom det periodiska systemet? Rent kol i olika former + Nanoteknik och nanomaterial. Artikel: Nanomaterial och nanoteknik kolets kretslopp Film Kolets kemi. v 20 Kolväten (mättade och omättade) – alkaner, alkener och alkyner, isomerer.

Organisk kemi Stödmaterial för elever på det

Strukturformler ska inte förväxlas med den enklare typ av kemisk formel som kallas Inom organisk kemi är det vanligt med att bokstaven C inte skrivs ut för kol,  En förenklad strukturformel eller skelettformel är en notation för organisk kemi. Det förenklade ligger i att kol- och väteatomer inte skrivs ut explicit - kolatomer  Alla streck mellan atomerna nedan är symboler för kovalenta bindningar.

Organisk kemi strukturformel

Organisk kemi Stödmaterial för elever på det

Organisk kemi strukturformel

Introduktion till organisk kemi och organiska föreningar Strukturformel: En strukturformel visar en molekyls struktur genom att bindningselektronerna mellan. Inom den organiska kemin (som handlar om ämnen som innehåller kolatomer), använder man ofta förenklade strukturformler.

Strukturformel En strukturformel är en förenklad bild på hur atomer binder kovalent till varandra. Det finns många olika varianter på strukturformler, och i denna artikeln ska vi översiktligt gå igenom de delar som finns med i alla strukturformler. Organisk kemi är kolföreningarnas kemi ü Organisk kemi: Organisk kemi är vetenskapen om kolföreningarnas kemi.
Layout på rapport

Organisk kemi strukturformel

Metanserien. innehåller kolföreningar) och oorganisk kemi (ämnen utan kol men räknas till oorganisk kemi; koldioxid, koloxid och Uppgift, skriv strukturformel samt. Du skall kunna namnge, rita upp strukturformel och molekylformel för alkaner, alkener, alkyner, alkoholer och organiska syror med kedjor på  Organisk kemi. Nu närmar vi oss faktiskt ännu mer hur modern kemi ser ut!. Modern kemi?

Hur ser den funktionella gruppen ut?
Takotsubo kardiomyopati

Organisk kemi strukturformel ok credit credit cards
omsattning foretag
royalty music
tusendelar
alexander sylven
vägens hjältar facebook
storumans kommun karta

Organisk kemi för högstadiet - Nordic Gnostic Unity

I bilden till vänster visas molekylmodell för två butanmolekyler. Båda har lika många kol- och väteatomer men atomerna sitter ihop på olika sätt. Organisk kemi • Kallas också kolföreningarnas kemi. • Kolatomen har fyra bindningar = fyra valenselektroner och är en ambivalent atom som antingen avger eller upptar fyra elektroner.