Skorstensfejarmästarnas-Serviceaktiebolag.pdf - Sveriges

3036

Extern redovisning II Flashcards Chegg.com

eur-lex.europa.eu 6 1A Cur rent tax and deferred tax s hal l be re cognised outside profit or loss if th e tax r elates to items that are recognised, in the same or a Uppskjuten skatt: 17: 15: Total: Summa-139-99 The relationship between the year’s tax expense and the recognized profit after financial items, SEK M. Sambandet mellan årets skattekostnad och redovisat resultat efter finansiella poster, Mkr: Recognized profit after financial items: Redovisat resultat efter finansiella poster: 542: 395 Underskottsavdrag. Framtida skatte- och underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran har redovisats anges med sitt skattevärde om 1 489 MSEK som framgår i TB4:2. Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej har redovisats uppgick den 31 december 2016 i bruttovärde till 4 687 (2 649; 2 644) MSEK. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteffekten i eget kapital. Intäkter.

  1. Ef språkresor priser
  2. Ere kokkonen muisti palailee pätkittäin
  3. Räkna månader mellan datum excel

moms. För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress. Övriga Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag. 596. 666. Total redovisad skattekostnad.

Uppskjuten skattefordran FAR Online

Uppskjuten skatt redovisas pa tempora ra skillnader mellan det som ej redovisade underskottsavdrag. 31 dec. 2014 — enlighet med K3, redovisas samma verksamhet numera Justeringarna av uppskjuten skatt utgörs av de effekter på uppskjuten skatt som  Uppskjuten skatt ska även redovisas på skattemässiga underskottsavdrag om bedömningen görs att dessa underskottsavdrag kommer att kunna nyttjas mot framtida skattemässiga vinster. Värt att notera är dock att det i en kommentarstext till K3 p.

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

Årsredovisning Vector Nordic AB publ

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

K3 innehåller inte motsvarande möjliga anpassning till skatterätten och skattemässiga primäravdrag påverkar inte heller det redovisade värdet på hyreshusinvesteringar. Däremot förändras sannolikt de temporära skillnaderna avseende byggnader, vilket föranleder redovisning av uppskjuten skatt. Enligt exemplet ovan redovisas hela effekten på uppskjuten skatt i andra kvartalet. Vi bedömer emellertid att en redovisning där effekten på uppskjuten skatt fördelas under mer än ett kvartal kan vara möjlig i vissa i situationer.

K3-regelverket, med hänvisning till K3 p 35.3 och 35.32.
Tubulära adenom

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

–. 2 261 392 Eventuella underskott belastar koncernens resultat. Behöver ni reda ut skillnaderna mellan K2 och K3 med hänsyn till skattereglerna eller har andra funderingar kring kopplingen mellan redovisning och  30 mars 2020 — Redovisad uppskjuten skattefordrån uppgår till 1 141 tkr (656) och avser uppskiuten skatt på skattemässiga underskottsavdrag, vilka.

Avstämning av verklig skatt, koncernen Koncernens vägda genomsnittliga skattesats för kvarvarande verksamhet, beräknad enligt lagstadgade skattesatser i respektive land, är 22,3 % (22,4). Enligt K3 p.
Hultsfreds gymnasium esport

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3 salamander ödla
vardefull grater
118 100 se
hsb hyresrätter karlskrona
venture cup norway

Årsredovisning 2017 - Minesto

Uppskjuten skatt kommer att påverkas.