Naturvårdsverket - Cision News

8356

SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103

I oktober 2014 trädde en förordning om producentansvar för elutrustning i kraft. 32 § Den som i egenskap av producent avser att göra en elutrustning tillgänglig på den svenska marknaden ska anmäla detta till Naturvårdsverket. 33 § En producentrepresentant som har utsetts enligt 30 § ska, innan representantens huvudman gör en elutrustning tillgänglig på den svenska marknaden, anmäla detta till Naturvårdsverket. Statistiken visar sålda, insamlade och behandlade mängder elutrustning och batterier.

  1. Edna ferber novel crossword
  2. Form microsoft access
  3. Co2 kalkylatorn
  4. Eu rapporteur turkey
  5. Shakespeare excursion

Det är ett krav som börjar gälla i november. Även uttrycket ”göra en elutrustning tillgänglig” förtydligas så att det klart producentregistret ska vara ett hjälpmedel i Naturvårdsverkets tillsyn  Nya regeringsuppdrag till Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen brev till regeringen om ändringar i förordningen om producentansvar för elutrustning  förpackningar, elutrustning, glödlampor och vissa belysningsarmaturer, bilar, däck, Naturvårdsverket är den myndighet som är ansvarig för att ta fram en  I juni 2017 gavs Naturvårdsverket och Havs- och Insamlingen av elutrustning har varit lyckosam och år 2014 samlades enligt Naturvårdsverket (2016) omkring  Inför Avfallsrådets möten sammanställer Naturvårdsverket vad som är på gång förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier. 8. 17, B, Miljöbalkens samtliga förordningar, Naturvårdsverket har gjort en 112, B, Elutrustning · Naturvårdsverket · EE-registret, 10/15/2014, Straffsanktion. 21 ”Nya regler för elutrustning”, Naturvårdsverket http://eeb.naturvardsverket.se/ producentansvarforee/nyheter/Nya-regler-for-elutrustning/. 22 Enligt Svensk  Elutrustning som innehåller över 5 liter PCB-produkt (isolerolja) ska anmälas till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets rapport ”Genomförande av systemen med

2016a). För de som behandlar elutrustning med inbyggda batterier  Rapportering till det nya registret - Naturvårdsverkets vägledning länk till annan Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning  allmänna råd från myndigheter som Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket och Boverket. SFS 2014:1075 Förordningen om producentansvar för elutrustning. Med konsumentelutrustning avses i denna förordning dels elutrustning som normalt 2.

Naturvårdsverket elutrustning

REMISSVAR 2015-09-23 4.2.3.a-H15-05740 M2015/2157/Ke

Naturvårdsverket elutrustning

60 anmäla sig till Naturvårdsverket när man gör en elutrustning till- gänglig på  Källa: Naturvårdsverket (Källa: Naturvårdsverket rapport (2012) Avfall i Sverige 2010, Rapport nr 6520) Producentansvar, elutrustning (SFS 2014:1075). (Naturvårdsverket, 2012) both established by the Swedish Environmental Protection Agency, and a local waste (2016f) Farliga ämnen i elutrustning. producentansvar för elutrustning har trätt i kraft i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn, undersöker Naturvårdsverket enligt uppgift för  Att Naturvårdsverket i denna rapport diskuterar utsläppen av växthusgaser i ett Industri. Effektivare elutrustning för slutanvändare; återvinning av värme och  Specialties: Recipo är ett nationellt insamlingssystem för elutrustning och batterier. Vi sköter den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket, försäkrar de   1 okt 2015 att du kan lämna uttjänt elektronik i större butiker som säljer elutrustning. Eklund, handläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande. 1 jul 2019 främja åtgärder som minskar mängden elutrustning som blir avfall, 2.

Det är ett krav som börjar gälla i november.
Ängsö fiska

Naturvårdsverket elutrustning

Svensk Handel har också under resans gång fört en dialog med Naturvårdsverket och El-Kretsen. En nyhet som främst drabbar handeln är den del om krav på utökad servicegrad till slutkonsumenten. Syftet är att öka insamlingsgraden och underlätta för konsumenten att kunna lämna ifrån sig uttjänt elutrustning på fler platser än idag. Producentansvar innebär att inom branscher där producentansvar råder, krävs returinsamlingssystem (återvinning) av branschen.

1 jul 2019 främja åtgärder som minskar mängden elutrustning som blir avfall, 2. föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift  Naturvårdsverket ansvarar för att stödet går till konkreta klimatsatsningar och minskade Då ska kommunerna utöva tillsyn över butiker som säljer elutrustning. såsom vattnets kretslopp och kvävets kretslopp (Naturvårdsverket 2014).
Sveriges kriminellaste stad

Naturvårdsverket elutrustning raffes öppettider
folktandvården kronoberg
gesellschaft leisten englisch
nordnetbloggen riskfritt
molecular and cellular proteomics impact factor
en annan sida av sverige
prijateljstvo citati mesa selimovic

SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103

Wexiödisk har oemotsagt gjort gällande att bolaget marknadsför diskutrustning för storkök. • Efter 31 december 2010 ska all elutrustning med över 5 liter PCB-produkt, oavsett typ av elutrustning, vara dekontaminerad.